Centrul de presă

Comunicat de presă cu ocazia împlinirii a unui secol de la înființarea Societății Națiunilor

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
10.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea a 100 de ani de la crearea Societății Națiunilor, for internațional precursor al Organizației Națiunilor Unite.

Încă de la fondarea acestui organism, România a fost un susținător convins al nevoii de întărire a colaborării internaționale în interesul păcii și securității europene și globale, valori pe care le-a promovat și ulterior, ca membru al ONU.

În contextul internațional actual, marcat de riscuri și vulnerabilități multiple, Ministerul Afacerilor Externe reiterează convingerea că provocările comune necesită răspunsuri și soluții colective, așa cum s-au angajat, de altfel, și fondatorii Societății Națiunilor. 

Ministerul Afacerilor Externe aduce în același timp un omagiu lui Nicolae Titulescu, singura personalitate diplomatică și politică care a prezidat de două ori Adunarea Generală a Societății Națiunilor. Cu 90 de ani în urmă, ministrul român de externe pleda cu convingere de la tribuna acestui for în favoarea securității colective, păcii indivizibile și a reglementării diferendelor de orice fel prin mijloace pașnice, câștigând prestigiu și recunoaștere internațională pentru România.

 

Informație suport:

Societatea Națiunilor (sau Liga Națiunilor) a fost creată odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de pace de la Versailles, 10 ianuarie 1920. Societatea Națiunilor și-a suspendat activitatea în 1939, odată cu declanșarea celui de-al doilea război mondial, încetându-și formal existența la 12 aprilie 1946. România s-a numărat printre statele fondatoare, fiind reprezentată și de personalități feminine precum scriitoarea Elena Văcărescu, singura femeie cu rangul de ambasador (delegat permanent) din istoria Societății Națiunilor. Nicolae Titulescu a fost președintele Adunării Generale în anii 1930 și 1931, singura personalitate care a deținut această demnitate de două ori în istoria Societății. În această calitate a militat contra revizionismului din Europa, pentru păstrarea frontierelor stabilite prin Tratatele de Pace de la Paris din 1919-1920, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari și mici, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale, pentru securitate colectivă și prevenirea agresiunii.