Viza română

II. Informaţii generale

Viza este un document care permite deţinătorului să se prezinte la punctele de trecere a frontierei române, pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară în România, pentru o perioadă determinată.

 

DE INTERES - Calculul dreptului de şedere:

Pentru a stabili dreptul de şedere de care beneficiaţi pe teritoriul României, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că data intrării este prima zi de şedere pe teritoriul României, iar data ieşirii este ultima zi de şedere pe teritoriul României. Perioadele de şedere autorizate în temeiul unui permis de şedere sau a unei vize naţionale de lungă şedere nu sunt luate în considerare la calcularea perioadei de şedere.

La calculul dreptului de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, se ia în calcul o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Beneficiaţi de posibilitatea de a vă calcula dreptul dumneavoastră de şedere, prin utilizarea sistemului de calcul pus la dispoziţie, in acest scop, de Comisia Europeană.

În cazul statelor sau a autorităţilor teritoriale nerecunoscute de către România, vizele se acordă la cerere, pe formulare separate pentru aplicarea vizei.

 

DE AVUT ÎN VEDERE:

Potrivit prevederilor legale, reprezentanţii poliţiei române de frontieră solicită fiecărui străin să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

Viza română se eliberează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal.
 

Orice resortisant al unui stat terţ, care doreşte să solicite o viză de intrare în România, trebuie să prezinte următoarele:
 

  • formularul de cerere, completat şi semnat corespunzător; minorii prezintă un formular semnat de ambii părinţi sau o persoană care exercită în mod permanent sau temporar autoritatea părintească sau tutela;
  • 2 fotografii ¾, color, de dată recentă;
  • un document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată viza,  şi care trebuie:
    • să fie valabil cel puţin trei luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul României;
    • să cuprindă cel puţin două pagini libere;
    • să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.