Viza română

XV. Legislaţie şi acorduri

 

I. Legislatie naţională:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin:

Ordinul nr.1626/2017 al ministrului afacerilor externe privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr.1743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 republicată în 2011 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;

Legea 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de Informaţii privind Vizele;

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman

Hotărârea Guvernului nr. 1108/2001 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor canadieni, islandezi, norvegieni, elveţieni şi japonezi de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România începand cu data de 1 ianuarie 2002;

Hotărârea Guvernului nr. 732/2002 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor Statelor Unite ale Americii de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare in România;

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu completările ulterioare.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Decizia Preşedintelui ANSPDCP nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 25 mai 2018.