Vize şi servicii consulare

Viza română. Informații pentru cetățenii străini


Pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor, Ministerul Afacerilor Externe a operaţionalizat portalul electronic eViza, disponbil 24/7 la adresa http://evisa.mae.ro/, care urmăreşte scurtarea timpului de asteptare în fata ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor de vize. 
 

Anunţ

Ministerul Afacerilor Externe - Centrul Naţional de Vize nu percepe taxă în vederea înregistrării scrisorilor de garanţie formulate pentru facilitarea obţinerii vizelor române de scurtă şedere în scop de afaceri, în conformitate cu dispoziţiile Art. 40 alin (2) lit. f) şi i) din OUG nr. 194/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Pentru a depune o solicitare de viză online, sau pentru a consulta informaţii referitoare la regimul de vize, click AICI .


 

 

Portalul eViza oferă solicitanţilor de vize oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea online a informaţiilor necesare şi a documentelor justificative, înainte de prezentarea la ghişeu. Documentele sunt verificate de personalul consular, care asigura feed-back online şi informează solicitantul cu privire la posibilitatea efectuării unei programări online, prin intermediul portalului, la o anumită dată şi oră, pentru a se prezenta la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent, în vederea verificării documentelor originale şi depunerii dosarului.

Portalul eViza oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica online, în orice moment, stadiul cererii sale.

Proiect finanţat din fonduri europene.