Buget

Tipul sistemului de finanţare al MAE: bazat pe finanţare de la bugetul de stat

Sursele de finanţare ale Ministerului Afacerilor Externe pot fi, după caz: alocaţii de la bugetul de stat, venituri proprii, credite externe şi fonduri externe nerambursabile şi sunt prevăzute în bugetul acestuia, buget care se aprobă prin lege, anual. Pe parcursul anului bugetar, Ministerul Afacerilor Externe poate beneficia de donaţii sau sponsorizări.
  

Structura bugetului alocat Ministerului Afacerilor Externe pentru anii 2009-2018:

EURO

Capitol/ Titlu 2019 2020 2021 2022 2023
Buget Consolidat 242.648.113        
Cheltuieli de personal 120.989.247        
Bunuri şi servicii 84.468.480        
Cheltuieli de reparaţii  1.680.371        
Cheltuieli de capital 12.423.361        
Alte transferuri 15.812.777        
Transferuri între instituţii titlul 3.726.544        
           
Alte cheltuieli 590.344        
Venituri proprii 421.674        
Fonduri externe nerambursabile 2.535.315        

 

Capitol/ Titlu 2014 2015 2016 2017 2018
Buget Consolidat 151,372,239 198,158,191 170,627,191 169,781,966 204,978,695
Cheltuieli de personal 70,481,573 75,120,674 85,220,899 89,405,004 101,299,819
Bunuri şi servicii 38,862,697 49,660,449 45,370,112 54,380,596 67,275,114
Cheltuieli de reparaţii  1,664,045 3,199,326 3,791,011 1,917,427 1,347,164
Cheltuieli de capital 2,856,404 4,524,934 9,550,562 3,927,891 10,506,155
Alte transferuri 12,792,584 35,186,292 11,946,067 14,063,834 15,393,819
Transferuri între instituţii titlul 1,123,596 1,520,449 1,450,787 2,061,689 4,878,196
Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile 5,744,719 3,000,449 2,292,135 846,304 3,677,585
Alte cheltuieli 4,677,079 7,393,258 6,741,573 5,035 170,440
Venituri proprii 8,988,764 14,216,854 3,323,370 3,174,186 430,404
Fonduri externe nerambursabile 4,180,778 4,335,506 940,674 0 0

 

Capitol/ Titlu 2009 2010 2011 2012 2013
Buget Consolidat 127,412,575 167,098,161 126,651,086 139,507,630 145,646,224
Cheltuieli de personal 65,278,140 60,630,467 56,307,204 57,890,485 65,599,771
Bunuri şi servicii 44,005,498 37,883,600 41,030,930 40,988,555 36,398,169
Cheltuieli de reparaţii  1,139,424 1,117,960 1,310,424 1,631,059 1,787,414
Cheltuieli de capital 510,716 1,019,719 2,384,757 1,188,734 2,347,368
Alte transferuri 10,308,612 15,401,072 17,458,565 18,402,603 16,396,796
Transferuri între instituţii titlul 918,072 486,688 579,257 700,628 1,242,563
Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile
 

 

 
2,241,921 3,141,419
Alte cheltuieli 1,755,283 15,746 59,619 27,828 2,340,961
Venituri proprii 2,731,831 4,818,047 7,154,270 9,649,910 11,441,648
Fonduri externe nerambursabile 764,998 45,724,861 366,060 6,785,907 4,950,114

 

Buget MAE 2019

Buget MAE 2019

Buget MAE 2018

Buget MAE 2018

Buget MAE 2017

Buget MAE 2017

Buget MAE 2016

Buget MAE 2016

Buget MAE 2015

Buget MAE 2015

Buget MAE 2014

Buget MAE 2014

Buget MAE 2013

Buget MAE 2013

Buget MAE 2012

Buget MAE 2012

Buget MAE 2011

Buget MAE 2011

Buget MAE 2010

Buget MAE 2010

Buget MAE 2009

Buget MAE 2009