Diplomația economică

Cooperarea inter-instituţională pe linie economică

 

  • Realizarea contactului informaţional economic între  componenta de diplomaţie economică din cadrul MAE – misiuni diplomatice – mediul de afaceri – instituţii cu atribuţii în domeniul economic, inclusiv prin actualizarea permanentă a unor informaţii macroeconomice despre România;
     
  • Facilitarea dialogului şi a schimbului de informaţii cu instituţiile din administraţia publică centrală şi locală, precum şi cu mediul de afaceri. Realizarea unei mai bune coordonări între instituţii în cazul unor acţiuni concertate de promovare şi lobby pentru interesele economice ale României;
     
  • Consolidarea relaţiei inter-ministeriale în vederea reprezentării economice externe;
     
  • Participarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru inter-ministeriale pe probleme economice.