Despre ONU

Denumirea de Naţiunile Unite a fost folosită pentru prima oară în Declaration by United Nations de la 1 ianuarie 1942, când reprezentanţii a 26 de naţiuni au exprimat angajamentul guvernelor lor de a continua lupta împreună împotriva Puterilor Axei.

ONU a început să existe oficial la 24 octombrie 1945, când Carta Organizaţiei a fost ratificată de China, Franţa, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi de o majoritate a celorlalţi semnatari. Ziua ONU este sărbătorită la 24 octombrie a fiecărui an.

Secretarul General al ONU este domnul António Guterres - Portugalia (de la 1 ianuarie 2017), ales de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate, pentru un mandat de cinci ani. 

Sediul principal al ONU se află la New York (United Nations Headquarters). Alte două sedii majore se află la Geneva (United Nations Office at Geneva), în clădirea fostei Societăţi a Naţiunilor (Palais des Nations) şi la Viena (United Nations Office at Vienna), în cadrul Vienna International Centre.

În ultimii ani, ONU şi-a multiplicat activităţile vizând promovarea dialogului intercultural şi inter-religios şi cooperarea pentru promovarea toleranţei, înţelegerii şi diversităţii culturale. Importanţi actori din sistemul ONU, precum UNESCO, Alianţa Civilizaţiilor şi FNUAP, lucrează în acest domeniu. La 17 decembrie 2007, Adunarea Generală a ONU a proclamat anul 2010 drept „Anul Internaţional al apropierii între culturi” (citeşte mai departe – Alianţa Civilizaţiilor).

 

Obiective şi principii

Obiectivele ONU, conform Cartei ONU, sunt următoarele :

 • să menţină pacea şi securitatea internaţionale;
 • să dezvolte relaţiile prieteneşti între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului
 • egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor la autodeterminare;
 • să realizeze cooperarea internaţională în soluţionarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar şi în promovarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale;
 • să fie un centru pentru armonizarea eforturilor naţiunilor în realizarea acestor scopuri comune.
   

În realizarea obiectivelor de mai sus, ONU şi membrii săi trebuie să acţioneze în conformitate cu următoarele principii:

 • egalitatea suverană a tuturor statelor membre;
 • îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor asumate conform Cartei;
 • soluţionarea diferendele internaţionale prin mijloace paşnice;
 • abţinerea de a recurge la ameninţarea cu forţa sau folosirea ei împotriva integrităţii teritoriale ori independenţei politice a vreunui stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile ONU;
 • statele membre trebuie să acorde Organizaţiei asistenţă în orice acţiune pe care aceasta o întreprinde în conformitate cu Carta ONU şi să se abţină de a da ajutor vreunui stat împotriva căruia ONU întreprinde o acţiune preventivă sau de constrângere;
 • nici o prevedere a Cartei nu autorizează Organizaţia să intervină în chestiuni care aparţin esenţial competenţei interne a fiecărui stat.

 

Documente fundamentale

În 1945, reprezentanţii a 50 de ţări s-au întâlnit la San Francisco pentru a elabora Carta Naţiunilor Unite. Delegaţii au deliberat pe baza propunerilor elaborate de reprezentanţii Chinei, Uniunii Sovietice, Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii la Dumbarton Oaks (SUA) în perioada august – octombrie 1944.

Carta prezintă drepturile şi obligaţiile statelor membre şi stabileşte organele principale şi procedurile ONU.

Carta ONU a fost semnată la 26 iunie 1945 de reprezentanţii celor 50 de ţări.

 

Componenţă

În prezent, Organizaţia Naţiunilor Unite numără 193 de State membre.

Limbile oficiale ale ONU sunt: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă.

 

Organe principale

Sistemul ONU este format din şase organe principale: Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă, Curtea Internaţională de Justiţie, Secretariatul, precum şi agenţii specializate, programe şi fonduri de dezvoltare.