Aplicarea sancţiunilor internaţionale în…

Cadru juridic

OUG nr. 202/2008 asigură directa aplicabilitate şi caracterul obligatoriu la nivel naţional asancţiunilor internaţionale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (art. 1 alin. 1 coroborat cu art. 3, alin. 1, din OUG nr. 202/2008), pentru toate subiectele de drept cărora li se adresează, inclusiv persoanelor fizice şi juridice de drept privat, de la adoptarea lor de către Consiliul de Securitate. Sancţiunile sau alte măsuri restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene sunt obligatorii pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Sancţiunile adoptate prin acte ale altor organizaţii internaţionale sau prin decizii unilaterale ale statelor pot deveni obligatorii pe plan naţional numai dacă se adoptă un act normativ special (art. 1 alin. 2 coroborat cu art. 4 alin. 4 din OUG nr. 202/2008).

De asemenea, OUG nr. 202/2008 asigură proceduri de acordare a excepţiilor de la regimurile sancţionatorii şi căi de a ataca deciziile autorităţilor naţionale în aplicarea sancţiunilor internaţionale (art. 8 - 10), precum şi autorităţile competente cu soluţionarea unor cereri (art. 12).

În plus, acest act normativ reorganizează Consiliul interinstituţional, ca organism de consultare între instituţiile cu atribuţii în procesul de luare a deciziilor, pe principii de eficienţă şi celeritate, stabilindu-i componenţa la nivel de lucru şi delimitându-i expres competenţele (art. 13 - 14). Totodată, OUG nr. 202/2008 instituie sancţiuni administrative pentru încălcarea regimurilor internaţionale sancţionatorii (art. 26).

OUG nr. 202/2008 stabileşte cadrul general, principiile generale de lucru în domeniul sancţiunilor internaţionale. Aspecte specifice ale aplicării sancţiunilor internaţionale specializate se găsesc în alte acte normative, care se completează cu prevederile OUG nr. 202/2008. Astfel, în ce priveşte legislaţia privind comerţul de arme şi produse cu dublă utilizare, OUG nr. 202/2008 se completează cu prevederile OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările și completările ulterioare, şi ale OUG nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, cu modificările și completările ulterioare. În ce priveşte terorismul, OUG 202/2008 se completează cu prevederile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.