Viza română

IX. Viza română de lungă şedere (simbol D)?


1.  Informaţii generale:

Viza naţională de lungă şedere permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile.

Permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Imigrări prelungirea dreptului de şedere temporară şi obţinerea  unui permis de şedere. Prelungirea dreptului de şedere în România se solicită cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii vizei de lungă şedere.

Se acordă numai cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări.

Termenul de soluţionare a unei vize de lungă şedere este, după caz, de până la 60 de zile. Termenul de soluţionare a cererilor de vize de lungă şedere pentru angajare în muncă şi detaşare, pentru care a fost obţinut, în prealabil, avizul de angajare / detaşare, din partea  Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări, este de 10 zile de la data depunerii.

Excepţii de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere:

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Lichtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot solicita Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări prelungirea dreptului de şedere temporară şi obţinerea  unui permis de şedere fără a îndeplini cerinţa de a deţine o viză de lungă şedere.