Viza română

VIII. Viza română de scurtă şedere

 

III. Obţinerea vizei pe baza invitaţiei aprobate de  Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne

1. Dintre statele ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra în România, există unele pentru ai căror cetăţeni este necesară obţinerea unei inviţatii aprobate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne (IGI-MAI), la solicitarea vizelor tip C/VV, C/TU şi C/A.

Vă recomandăm să consultaţi lista statelor ai căror cetăţeni pot obţine viza de scurtă şedere doar pe baza unei invitaţii, aprobate, în prealabil, de Inspectoratul General pentru Imigrări. 

Modelul invitaţiei poate fi descărcat de AICI.

Modelul normelor de redactare a scrisorii de garanţie poate fi descărcat de AICI, iar modelul scrisorii de garanție poate fi descărcat de AICI.

2. Invitaţia IGI-MAI este necesară pentru solicitarea următoarelor tipuri de vize de scurtă şedere: vizită particulară, turism şi afaceri.

3. Invitaţia, însoţită de o serie de documente, în funcţie de scopul deplasării în România, se completează în două exemplare şi se depune la sediul formaţiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari, în vederea aprobării. Invitaţiile se aprobă în termen de 60 de zile de la data depunerii.

4. În cazul aprobării, un exemplar al invitaţiei va fi înmânat persoanei care invită, în scopul transmiterii către străinul invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicită acordarea vizei române. Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 30 de zile de la aprobarea invitaţiei. Nu se aprobă o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei.

5. Excepţii de la procedura invitaţiei aprobate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne (IGI-MAI):

Se va avea în vedere faptul că situaţiile menţionate mai jos, trebuie probate cu documente corespunzătoare, care să le ateste. Totodată, a se avea în vedere faptul că îndeplinirea a cel puţin uneia dintre condiţiile de mai jos, nu exceptează solicitantul unei vize de la obligativitatea de a prezenta documentele justificative care constituie dosarul de cerere, în funcţie de scopul deplasării şi tipul de viză solicitat (vezi pct. VIII.2).