Structurile de cooperare regională si…

România şi Consiliul Cooperării Regionale

 

Locul instituţiei în ansamblul politicii externe a României

Implicarea activă a României în cadrul Consiliului Cooperării Regionale (RCC) este complementară participării în cadrul SEECP, fiind subsumată intereselor naţionale de consolidare a stabilităţii şi securităţii în regiune şi sprijinirii tuturor statelor din Balcanii de Vest în vederea avansării pe calea aderării la UE şi NATO.  

 

Scurt istoric al implicării României în procesul de înfiinţare a RCC

România s-a implicat încă de la început în procesul de reflecţie cu privire la viitorul Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est şi ulterior în negocierile pentru înfiinţarea RCC, urmărind ca noua structură regională şi obiectivele acesteia să fie în conformitate atât cu interesele naţionale, cât şi cu cele regionale.

 

Stadiul actual al participării României la RCC

România are o participare consistentă la RCC pe toate cele 3 dimensiuni esenţiale: politic, financiar şi pe palierul de resurse umane. Ţara noastră face parte din Comitetul Director al RCC şi participă la reuniunile coordonatorilor naţionali. Coordonatorul naţional al României pentru RCC este secretarul de stat pentru afaceri europene (HG 1296/14.10.2008).

Obiectivele politice majore ale României în cadrul RCC sunt: consolidarea relaţiei SEECP-RCC, potrivit paradigmei for politic-braţ operaţional şi susţinerea realizării de proiecte regionale concrete şi viabile care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă regiunii şi să se adreseze cetăţenilor din statele Europei de Sud-Est.

România se numără printre principalii contributori la bugetul Secretariatului RCC (cu o contribuţie anuală de 140.000 euro/an), situându-se în grupa a IV-a de contributori.

Ţara noastră este reprezentată în cadrul Secretariatului de la Sarajevo de dna. Ştefana Greavu – Şef al Departamentului Politic al RCC.

 

Oportunităţi de carieră în cadrul RCC

 

 

Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională/ aprilie 2017